Импулсни диоди
1N4148  Производител: TDD Semiconductor 100 + 1 000 + 5 000 + DO-35
 
Vrrm=100V, Vr=75V, If=150mA, Ifm=450mA, Trrm=4nS, Ptot=500mW $0,0042 $0,0039 $0,0037  
Корпус: DO-35, 5000 бр. на лента в кутия Наличност: на склад Мин. количество: 100 / Кратност: 100  
SMD импулсни диоди  
LL4148 Производител: Vishay 100 + 1 000 + 2 500 +  
Vrrm=100V, Vr=75V, If=150mA, Ifm=500mA, Trrm=4nS, Ptot=500mW $0,0047 $0,0042 $0,0039 SOD-80
 
Корпус: SOD-80C, 2500 бр. на ролка Наличност: на склад Мин. количество: 100 / Кратност: 100  
LL4148 Производител: TDD Semiconductor 100 + 1 000 + 2 500 +  
Vrrm=100V, Vr=75V, If=150mA, Ifm=500mA, Trrm=4nS, Ptot=500mW $0,0042 $0,0038 $0,0036 SOD-80
 
Корпус: SOD-80C, 2500 бр. на ролка Наличност: на склад Мин. количество: 100 / Кратност: 100  
MCL4148 Производител: Vishay 100 + 1 000 + 2 500 + SOD-80
 
Vrrm=100V, Vr=75V, If=150mA, Ifm=500mA, Trrm=4nS, Ptot=500mW        
Корпус: micromelf, 2500 бр. на ролка Наличност: няма в момента Мин. количество: 100 / Кратност: 100  
BAS16  Производител: NXP 100 + 1 000 + 3 000 +  
Vrrm=100V, Vr=100V, If=215mA, Ifm=500mA, Trrm=4nS, Ptot=250mW $0,0086 $0,0080 $0,0075 SOT-23
 
Корпус: SOT-23, 3000 бр. на ролка Наличност: на склад Мин. количество: 100 / Кратност: 100  
BAV70 Производител: NXP 100 + 1 000 + 3 000 +  
Vrrm=100V, Vr=100V, If=215mA, Ifm=500mA, Trrm=4nS, Ptot=250mW, dual, common cathode $0,0086 $0,0080 $0,0075
SOT-23
Корпус: SOT-23, 3000 бр. на ролка Наличност: на склад Мин. количество: 100 / Кратност: 100  
BAV99  Производител: LRC 100 + 1 000 + 3 000 +  
Vrrm=100V, Vr=100V, If=215mA, Ifm=500mA, Trrm=4nS, Ptot=250mW, dual, series $0,0096 $0,0090 $0,0085 SOT-23
 
Корпус: SOT-23, 3000 бр. на ролка Наличност: на склад Мин. количество: 100 / Кратност: 100  
BAW56 Производител: NXP 100 + 1 000 + 3 000 +  
Vrrm=100V, Vr=100V, If=215mA, Ifm=500mA, Trrm=4nS, Ptot=250mW,dual,  common anode $0,0086 $0,0080 $0,0075 SOT-23
 
Корпус: SOT-23, 3000 бр. на ролка Наличност: на склад Мин. количество: 100 / Кратност: 100  
Изброени са само компоненти, които поддържаме редовно на склад. Ако имате нужда от други, направете запитване. Осигуряваме регулярни доставки.