Всички цени са в щатски долари. Плащане в лева по курс продава на ОББ. Върху цените се начислява ДДС.